Vision – Mission / Vizyon – Misyon

vision-visio .
3Untitled
MISSION

Our mission is to provide our students with a kind of education which recognises individual learning styles and potential for emotional, physical and intellectual development, to encourage respect and tolerance to diversity and to emphasise motivation, discipline and social responsibility in a nurturing environment. We strongly believe that such a mission can be achieved through understanding and effective communication between home and school.
In brief, Turk Maarif Koleji aims
a) to continue to achieve excellence in every aspect of education,
b) starting from its foundation, to maintain and develop the distinction of being a world-class institution of secondary education,
c) to educate students for international, national and regional institutions of higher education and
d) while fulfilling (a), (b) and (c), to educate students to exhibit moral, social, cultural, scientific and universal values and to be responsible and sensitive
individuals.

MİSYON

Türk Maarif Koleji,

a) Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin her alanında mükemmelliği yakalamayı ve devam ettirmeyi,
b) kuruluşundan başlayarak dünya çapında bir orta eğitim kurumu olma özelliğini devam ettirmeyi ve geliştirmeyi,
c) uluslararası, ulusal ve bölgesel yüksek öğretim kurumlarına nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi ve
d) (a), (b) ve (c)’yi yerine getirirken öğrencilerin ahlaki değerlere sahip, sosyal, kültürel, bilimsel, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

VİZYON

Türk Maarif Koleji 2018 yılına kadar, öğrencilerini sadece güçlü bir akademik program çerçevesinde yetiştiren değil, aynı zamanda onların:
i. birinci yabancı dil olan İngilizce dilinde konuşma ve yazma kapasitelerinin artırılması yönünde çaba sarfeden,
ii. müzik ve resim alanlarında geniş bir kültürle yetişmelerine önem veren,
iii. sürdürülebilir çevre bilinci konusunda bilgili ve duyarlı olarak yetişmelerini sağlayan,
iv. sağlıklı bir birey olarak yetişmelerinin ve hayatları boyunca sağlıklı bir yaşam sürmelerinin sporla ilişkisini kavramalarına önem veren ve
v. dünya ve insanlık mirasının korunması konusunda duyarlılık ve hassasiyet kazanmalarına destek veren

bir okul olacaktır.

VISION

By 2018, Turk Maarif Koleji aims to equip their students not only with strong foundations for lifelong learning and effective academic program but also;
i. to create an interactive and fun environment to develop students’ spoken and written English,
ii. to help students see and understand Arts and Music in wider context and increase the depth of knowledge,
ii) to raise sensitive and well-informed individuals on sustainable environmental awareness,
iv) to help students understand the importance and value of sports and its contributions of having a healthy lifestyle as well as health-enhancing life.
v) to raise awareness on the importance of the protection of world heritage.